Ο ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΣ

Ιστορικό Μυθιστόρημα 

Ο Δραγουμάνος Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος (1750-1809) υπήρξε μια δυναμική και αμφιλεγόμενη προσωπικότητα της Κύπρου κατά την περίοδο της Οθωμανικής κατοχής.
Ο Δραγουμάνος, ψυχή φυλακισμένη, είναι ένα ατμοσφαιρικό ιστορικό μυθιστόρημα, υπό την έννοια ότι δημιουργεί σε κάθε σκηνή και ενότητα την κατάλληλη περιρρέουσα ατμόσφαιρα, έτσι ώστε να κινηθεί η πλοκή, να εξελιχθεί η δράση με αποτέλεσμα οι χαρακτήρες να φτάσουν στο ζενίθ των επιδιώξεών τους. Οι άπληστοι να κορέσουν την απληστία τους, οι καλοί να δείξουν την καλοσύνη τους και οι ήρωες να φτάσουν στην ηρωική πράξη εντελώς μόνοι
aaaaaaaaaaaaiii