ΜΑΡΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗ

Ιστορικό μυθιστόρημα

Μια μοναδική θυσία για την αρετή και την αγνότητα.
Μια ιστορία πραγματική.
Μια γυναίκα που θυσιάστηκε για την αξιοπρέπειά της.
Η Μαρία Συγκλητική παρέμεινε στην ιστορία σαν μια γενναία και περήφανη Ελληνίδα, που αντιστάθηκε στον βάρβαρο εισβολέα με τον δικό της μοναδικό τρόπο, βάζοντας φωτιά στην πυριτιδαποθήκη της τούρκικης φρεγάδας , που θα την έπαιρνε, μαζί με εκατοντάδες άλλες κυπριοπούλες, στο χρέμι του σουλτάνου.
Γι' αυτήν ο θάνατος σήμαινε λύτρωση
Ο Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος, τιμώντας την ιστορία της Μαρίας Συγκλητικής, που συμπλέει με την ιστορία και τα πάθη της Κύπρου, σεβόμενος το μεγαλείο της, προσπαθεί να μας μεταδώσει όλη αυτή την ατμόσφαιρα, να μας ζωντανέψει τα πάθη και τους αγώνες των ανθρώπων της εποχής της Βενετοκρατίας και της τουρκικής κατάκτησης της Κύπρου, μέσα από τη ζωή της μικρής ηρωίδας.
aaaaaaaaaaaaiii